Osliansky potok č.1

Číslo revíru: 
2-2020-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Osliansky potok od ústia do rieky Nitra pri obci Oslany po ústie potoka Cerová.