Orava č. 1

Číslo revíru: 
3-2710-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dolný Kubín
Organizácia: 
MO SRZ Dolný Kubín
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po betónovú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.