OR Piešťanské

Číslo revíru: 
2-1880-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Organizácia: 
MsO SRZ Piešťany
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri Piešťanoch (Kúpeľný ostrov). V čase od 15.10. do 15.3. z dôvodu sústredenia rýb pri výtoku teplej vody z kanalizačného potrubia kúpeľov platí zákaz lovu rýb 20m od potrubia na každej strane. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.