OR Nedanovce

Číslo revíru: 
2-1820-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Partizánske
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.