OR Hrona (nová baňa)

Číslo revíru: 
3-2610-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica
Organizácia: 
MO SRZ Nová Baňa
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (0,025 ha) Hrona pri obci Tekovská Breznica.