Ondava č. 4

Číslo revíru: 
4-1680-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Stropkov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Stropkov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene.