MO SRZ Stropkov

IČO: 
37790391
Mesto: 
Stropkov
Kraj: 
PREŠOVSKÝ
Adresa: 
Mlynská 713/44
PSČ: 
091 01

Slovenský rybársky zväz, MO

IČO:

37790391

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, MO

Dátum vzniku:

01.01.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mlynská 713/44, Stropkov, 09101

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527840 - Stropkov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-1680-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
4-3240-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3840-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie