Novobanský potok

Číslo revíru: 
3-2540-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica
Organizácia: 
MO SRZ Nová Baňa
Popis revíru: 

Novobanský potok od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov.