Nitrica č.2

Číslo revíru: 
2-1460-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Partizánske
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Nitrice od cestného mosta v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica od ústia do Nitrice po pramene.