Nitrica č.1

Číslo revíru: 
2-1450-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Partizánske
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka. Lovná miera: kapor 45 cm. Úsek od hate MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP).

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">