Nitra č.3

Číslo revíru: 
2-1420-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nitra
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Nitra
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce, a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany.