Nitra č. 7

Číslo revíru: 
3-2450-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Bojnice, časť Kúty po pramene. Do revíru patrí Bazov potok.