Myslavský potok č. 1

Číslo revíru: 
4-1500-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.