Myjava č.3

Číslo revíru: 
2-1390-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Myjava
Organizácia: 
MsO SRZ Senica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Myjavy od telesa hrádze VN Myjava pod nemocnicou po prvý stupeň nad VN Stará Myjava vrátane VN Stará Myjava (2 ha). Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm.