Muráň č. 2

Číslo revíru: 
3-2360-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Revúca
Organizácia: 
MO SRZ Jelšava
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Muráň od cestného mosta pri obci Gemerské Teplice po hať pri obci Mokrá Lúka, vrátane prítokov Suchý, Stredný, Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok.