Modrovský potok

Číslo revíru: 
2-1320-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Organizácia: 
MsO SRZ Piešťany
Popis revíru: 

Modrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrovka po pramene