Melioračný kanál Tvrdonice

Číslo revíru: 
2-1300-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Skalica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Holíč
Popis revíru: 

Melioračný kanál Tvrdonice od ústia do Moravy pri hati Adamov cez Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie z Farskej vody.