Marikovský potok č. 1

Číslo revíru: 
3-2200-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Považská Bystrica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština. Lovná miera: lieň 35 cm.