Malý Dunaj č.5

Číslo revíru: 
2-1230-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Šamorín
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.