Lukavica

Číslo revíru: 
3-2100-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s pravostranným pritokom Jasenica.