Ľuborčiansky potok

Číslo revíru: 
2-1161-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bánovce nad Bebravou
Organizácia: 
MsO SRZ Trenčín
Popis revíru: 

Ľuborčiansky potok od ústia do Váhu po hranicu OZ Trenčín (Lesy SR, š.p. BB) nad obcou Ľuborča vyznačenú tabuľou. Potok Závadka predstavuje chovnú časť revíru.