Lednica

Číslo revíru: 
3-1900-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Potok Lednica (Zubák) od ústia do štrkoviska Lednické Rovne po pramene.