Kysuca č. 3

Číslo revíru: 
3-1850-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Čadca
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.