Kysuca č. 1

Číslo revíru: 
3-1830-2-1
Charakter vody: 
kaprové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.