Kuneradský potok

Číslo revíru: 
3-1790-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Kuneradský potok od ústia do Rajčanky v Rajeckých Tepliciach po pramene.