Kozí potok č. 1

Číslo revíru: 
3-1710-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Turčianske Teplice
Organizácia: 
MO SRZ Turčianske Teplice
Popis revíru: 

Kozí potok od ústia do Turca po cestný most Sklené - Dolný Turček.