Komorovské rybníky

Číslo revíru: 
3-1630-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Štiavnica
Organizácia: 
MO SRZ Banská Štiavnica
Popis revíru: 

Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Banská Štiavnica