Kocanský potok

Číslo revíru: 
3-1590-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Zvolen
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.