Kantorský potok

Číslo revíru: 
3-1510-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Kantorský potok od ústia do štrkoviska Sučany po pramene.