Kalná Malina č.1

Číslo revíru: 
1-0300-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po cestný most Láb-Dúbrava. Lovná miera: lieň 30 cm.