Jesenica

Číslo revíru: 
3-1490-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Štiavnica
Organizácia: 
MO SRZ Banská Štiavnica
Popis revíru: 

Potok Jasenica (Starý potok) od ústia do Hrona priobci Hronská Breznica po pramene