Jazero Veľký Les

Číslo revíru: 
2-0920-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Organizácia: 
MsO SRZ Dunajská Streda
Popis revíru: 

Vodná plocha jazera (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.