Jazero Balatón

Číslo revíru: 
1-0210-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Vodná plocha jazera (2 ha) od vyústenia z Dolnej Rudávky po vtok do rieky Moravy.Lovná miera: lieň 30 cm.