Jaseniansky potok

Číslo revíru: 
3-1340-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Jaseniansky potok od ústia do Hrona pri obci Predajná po pramene.