Ipeľ č. 4

Číslo revíru: 
3-1250-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Veľký Krtíš
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Veľký Krtíš
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok, Plachtinský potok a Stará rieka vrátane Koprovnice od ústia po hranice VO Lešť. Tisovník od ústia do Ipľa po cestný most v obci Slovenské Kľačany vrátane potoka Ľuboreč po priehradné teleso VN Ľuboreč. Časť Ipľa od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník - hraničná voda.V úseku od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom.