Ihráčsky potok

Číslo revíru: 
3-1220-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žiar nad Hronom
Organizácia: 
MO SRZ Žiar nad Hronom
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Ihráčskeho potoka od ústia do Hrona pri obci Trnavá Hora po pramene.Úsek od ústia do Hrona po prvú lávku pre peších v obci Trnavá Hora je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.