Ida č. 2

Číslo revíru: 
4-0760-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ida od cestného mosta pri kaštieli v obci Veľká Ida po vodnú nádrž Bukovec I.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.