Hruštínka

Číslo revíru: 
3-1180-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Námestovo
Organizácia: 
MO SRZ Nálepkovo
Popis revíru: 

Čiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.