Hron č.10

Číslo revíru: 
3-1120-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín po ústie potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom , vrátane prítokov Bystré, Veľký Grapeľ a Borovský potok.