Horná Rudávka

Číslo revíru: 
1-0170-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Horná Rudávka od vyústenia z VN Centnúz po zaústenie do Dolnej Rudávky. Lovná miera: lieň 30 cm.