Dunaj č.3 – Rameno Zuzana

Číslo revíru: 
1-0120-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 5
Popis revíru: 

Vodná plocha ramena (13,94 ha) a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia.