Dunaj č.3 – OR Polder

Číslo revíru: 
1-0100-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 5
Popis revíru: 

Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže (20,12 ha) od manipulačného objektu Polderu (nástupný objekt zo zdrže a výpestný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Jarovecko-rusoveckej sústavy ramien, až po uzavretie starou hrádzou Dunaja. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia.