Dunaj č.3 – OR Malý Zemník

Číslo revíru: 
1-0080-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 5
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) na pravej strane zdrže medzi OR Veľký Zemník a Jarovecko-Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.