Dudváh č.4

Číslo revíru: 
2-0440-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Piešťany
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Dudváhu od rkm 22,080 pri obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.