Domanižanka

Číslo revíru: 
3-0720-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Považská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Potok Domanižanka od železničného mosta v Považskej Bystrici po pramene.