Dolinka (Závodie)

Číslo revíru: 
3-0700-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Turčianske Teplice
Organizácia: 
MO SRZ Turčianske Teplice
Popis revíru: 

Potok Dolinka (Závodie) od cestného mosta v obci Blážovce po sútok potokov Rakša a Somolického potoka.