Čierny Hron č. 1

Číslo revíru: 
3-0560-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.