Čierna voda č.2

Číslo revíru: 
2-0330-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Sládkovičovo
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Čiernej vody od čerpacej stanice pri sútoku Stoličného potoka po most pri čerpacej stanici Kráľová pri Senci a Stoličný potok od ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potoka.