Čerňanský rybník

Číslo revíru: 
3-0530-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Vodná plocha rybníka (1 ha) v obci Čierne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.