Brusnianka

Číslo revíru: 
3-0290-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.